Op de markt van bedrijfsobligaties zijn de rendementen ook licht gedaald, resulterend in afgenomen renteverschillen met overheidsobligaties met vergelijkbare looptijden.

Opvallend is dat de toegenomen overnameactiviteiten niet hebben geleid tot een sterkere stijging van de rente bij de overnemende bedrijven.

Een dergelijke stijging is niet ongewoon, omdat overnames veelal worden gefinancierd met vreemd vermogen.

Op de markt van bedrijfsobligaties zijn de rendementen ook licht gedaald, resulterend in afgenomen renteverschillen met overheidsobligaties met vergelijkbare looptijden. Opvallend is dat de toegenomen overnameactiviteiten niet hebben geleid tot een sterkere stijging van de rente bij de overnemende bedrijven. Een dergelijke stijging is niet ongewoon, omdat overnames veelal worden gefinancierd met vreemd vermogen.