Nochtans kan de ondertoon enigszins voorzichtig worden gezien de vrees voor een stijging van de lange rente. De FED kan momenteel hogere rentevoeten missen als kiespijn, want die kunnen het economisch herstel in de weg staan. Daarom zal de centrale bank zeer voorzichtig te werk blijven gaan.

De geleidelijke verbetering van de macro-economische indicatoren wordt door de FED echter ongetwijfeld als goed nieuws ervaren. De kans is volgens Juvyns echter klein dat de rente op de Fed funds overhaast verhoogd zal worden. Mogelijk wordt het punt dat de rente kan worden verhoogd verder in de toekomst verschoven worden.

Nochtans kan de ondertoon enigszins voorzichtig worden gezien de vrees voor een stijging van de lange rente. De FED kan momenteel hogere rentevoeten missen als kiespijn, want die kunnen het economisch herstel in de weg staan. Daarom zal de centrale bank zeer voorzichtig te werk blijven gaan. De geleidelijke verbetering van de macro-economische indicatoren wordt door de FED echter ongetwijfeld als goed nieuws ervaren. De kans is volgens Juvyns echter klein dat de rente op de Fed funds overhaast verhoogd zal worden. Mogelijk wordt het punt dat de rente kan worden verhoogd verder in de toekomst verschoven worden.