Dahan kwam in 2004 bij Ahold als commissaris en zal, als hij in oktober 2013 als voorzitter aftreedt, bijna tien jaar zitting in de Raad van Commissarissen hebben gehad.

Met het oog op het voorgenomen vertrek van René Dahan zal Ahold aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om Jan Hommen met ingang van 1 oktober 2013 als lid van de Raad van Commissarissen van Ahold te benoemen.

Afhankelijk van de goedkeuring van de voordracht van Hommen als lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 april 2013 is de Raad van Commissarissen van Ahold voornemens Hommen in oktober 2013 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold.

Dahan kwam in 2004 bij Ahold als commissaris en zal, als hij in oktober 2013 als voorzitter aftreedt, bijna tien jaar zitting in de Raad van Commissarissen hebben gehad. Met het oog op het voorgenomen vertrek van René Dahan zal Ahold aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om Jan Hommen met ingang van 1 oktober 2013 als lid van de Raad van Commissarissen van Ahold te benoemen. Afhankelijk van de goedkeuring van de voordracht van Hommen als lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 april 2013 is de Raad van Commissarissen van Ahold voornemens Hommen in oktober 2013 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold.