Rendementen op geldmarktbeleggingen - die nu al net boven nul zweven - blijven mogelijk beperkt, zelfs als de Fed uiteindelijk de rente verhoogt. Dat is de belangrijkste reden waarom veel cash-beleggers zoeken naar beter renderende alternatieven.

Vanwege de beleidsonzekerheden en de waardering van verschillende vastrentende waarden is Pimco nog steeds terughoudend over risico-exposure in de portefeuilles van de cliënten.

De adviseurs van het obligatiefonds blijven kritisch naar liquiditeit kijken om er zeker van te zijn dat er niet te veel voor wordt betaald, terwijl het fonds zich intussen focust op waardebehoud.

Rendementen op geldmarktbeleggingen - die nu al net boven nul zweven - blijven mogelijk beperkt, zelfs als de Fed uiteindelijk de rente verhoogt. Dat is de belangrijkste reden waarom veel cash-beleggers zoeken naar beter renderende alternatieven. Vanwege de beleidsonzekerheden en de waardering van verschillende vastrentende waarden is Pimco nog steeds terughoudend over risico-exposure in de portefeuilles van de cliënten. De adviseurs van het obligatiefonds blijven kritisch naar liquiditeit kijken om er zeker van te zijn dat er niet te veel voor wordt betaald, terwijl het fonds zich intussen focust op waardebehoud.