Op grond van de positieve vooruitzichten acht ABN Amro een rendementsverschil van 110 à 120 bp gerechtvaardigd. Dat is de reden voor een positieve opinie bij de bank voor Zuid-Europese leningen.

Datzelfde geldt voor bedrijfsobligaties, inclusief high yield. In het licht van onze positieve verwachtingen over de macro-economische omgeving en de daarmee samenhangende afname van faillissementsrisico's is het wat hogere risico in onze ogen gerechtvaardigd.

Op grond van de positieve vooruitzichten acht ABN Amro een rendementsverschil van 110 à 120 bp gerechtvaardigd. Dat is de reden voor een positieve opinie bij de bank voor Zuid-Europese leningen. Datzelfde geldt voor bedrijfsobligaties, inclusief high yield. In het licht van onze positieve verwachtingen over de macro-economische omgeving en de daarmee samenhangende afname van faillissementsrisico's is het wat hogere risico in onze ogen gerechtvaardigd.