Het rendement op die 10-jarige bedroeg 1,78%, of 2 basispunten minder dan het slotniveau van de dag voordien. In de loop van de sessie werd op 1,73% een dieptepunt bereikt.

Het rendement op de 2-jarige staatsobligatie steeg met 1 basispunt tot 0,47%. Het betere sentiment op de Europese staatsobligaties had onder andere te maken met het herstel van de beurskoersen.

Het rendement op die 10-jarige bedroeg 1,78%, of 2 basispunten minder dan het slotniveau van de dag voordien. In de loop van de sessie werd op 1,73% een dieptepunt bereikt. Het rendement op de 2-jarige staatsobligatie steeg met 1 basispunt tot 0,47%. Het betere sentiment op de Europese staatsobligaties had onder andere te maken met het herstel van de beurskoersen.