De nettowinst bedroeg over het verslagjaar €86,1 mln, wat 12,5% minder is dan tijdens het boekjaar 2008-2009. Het operationeel resultaat bedroeg €137 mln, of een daling met 14,2%.

De cijfers waren min of meer conform de verwachtingen. Vanwege de onzekerheid op de markt waagt het bedrijf zich voorlopig niet aan een voorspelling voor het volledige boekjaar.

De nettowinst bedroeg over het verslagjaar €86,1 mln, wat 12,5% minder is dan tijdens het boekjaar 2008-2009. Het operationeel resultaat bedroeg €137 mln, of een daling met 14,2%. De cijfers waren min of meer conform de verwachtingen. Vanwege de onzekerheid op de markt waagt het bedrijf zich voorlopig niet aan een voorspelling voor het volledige boekjaar.