Het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag werd niet goedgekeurd.

Tot slot werd ook de activering onder bepaalde voorwaarden van de negende tranche van het 'Long Term Incentive Plan' goedgekeurd.

De onderneming zal in overleg treden met haar aandeelhouders om te achterhalen waarom zij tegen het voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag hebben gestemd.

Het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag werd niet goedgekeurd. Tot slot werd ook de activering onder bepaalde voorwaarden van de negende tranche van het 'Long Term Incentive Plan' goedgekeurd. De onderneming zal in overleg treden met haar aandeelhouders om te achterhalen waarom zij tegen het voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag hebben gestemd.