De overheden zijn dan ook verplicht om extra besparingsmaatregelen te nemen om hun begrotingstekorten terug te dringen en de doelstelling van de Maastrichtnorm (3 % van het bruto binnenlands product) te halen.

De gestaag stijgende rente op overheidsobligaties en de aanhoudende dreiging van nieuwe ratingverlagingen staan de doeltreffendheid van die maatregelen echter in de weg.

De consumenten zijn volgens Dexia weer pessimistischer geworden. In november zakte de vertrouwensindex immers weg tot het laagste punt sinds augustus 2009.

De consument was heel bezorgd over de verdere evolutie van de werkloosheid, en terecht: het aantal mensen zonder werk in de eurozone was nog nooit zo hoog sinds de eerste statistieken in juni 1991.

De overheden zijn dan ook verplicht om extra besparingsmaatregelen te nemen om hun begrotingstekorten terug te dringen en de doelstelling van de Maastrichtnorm (3 % van het bruto binnenlands product) te halen. De gestaag stijgende rente op overheidsobligaties en de aanhoudende dreiging van nieuwe ratingverlagingen staan de doeltreffendheid van die maatregelen echter in de weg. De consumenten zijn volgens Dexia weer pessimistischer geworden. In november zakte de vertrouwensindex immers weg tot het laagste punt sinds augustus 2009. De consument was heel bezorgd over de verdere evolutie van de werkloosheid, en terecht: het aantal mensen zonder werk in de eurozone was nog nooit zo hoog sinds de eerste statistieken in juni 1991.