De resultaten voor de eerste negen maanden van 2007 werden aangepast om

rekening te houden met de beslissing die in het vierde kwartaal van 2007 werd genomen om de deelneming van TRANSCOR ASTRA GROUP in de raffinaderij van Pasadena te beschouwen als bedoeld om te worden verkocht; bijgevolg werden de resultaten die door die entiteit in 2007 werden gerealiseerd, voorgesteld als resultaten van beëindigde activiteiten.

De holding herhaalt dat TRANSCOR ASTRA GROUP, op 1 juli 2008, zijn verkoopoptie op deze deelneming heeft uitgeoefend, maar de verkoopprijs ervan is nog niet bekend.

Het courant resultaat eind september 2008 is 11% gestegen (+12% in gegevens per aandeel) tot EUR 161,1 miljoen tegenover EUR 145,3 miljoen per 30 september 2007.

De inkomsten uit de deelnemingen klimmen 19% tot EUR 145,6 miljoen tegenover EUR 122,6 miljoen; deze hausse met EUR 23 miljoen is toe te schrijven aan de

portefeuillebewegingen (EUR 9 miljoen) en aan een groei bij constante portefeuille (EUR 14 miljoen).

De overige financiële resultaten zijn gelijk aan EUR 14,5 miljoen (tegenover EUR 19,1 miljoen één jaar voordien), deze evolutie is hoofdzakelijk te wijten aan de slechte tradingresultaten in een zeer turbulente context (verlies van EUR 9,9 miljoen over de eerste negen maanden van 2008, tegenover een winst van EUR 5,1 miljoen per 30 september 2007).

Het kapitaalresultaat (EUR 39,5 miljoen per 30 september 2008) omvat hoofdzakelijk de meerwaarden op de afstand van aandelen IBERDROLA (EUR 37,7 miljoen) en op de afstand van het windmolenpark van MESA/EBP (EUR 7,6 miljoen), alsook de waardeverminderingen op verschillende investeringen (EUR 8,8 miljoen).

Bank Degroof merkt op dat NPM aan een relatief lage discount noteert. De beleggers krijgen daarom het advies om van deze holding over te stappen naar GBL.

De resultaten voor de eerste negen maanden van 2007 werden aangepast om rekening te houden met de beslissing die in het vierde kwartaal van 2007 werd genomen om de deelneming van TRANSCOR ASTRA GROUP in de raffinaderij van Pasadena te beschouwen als bedoeld om te worden verkocht; bijgevolg werden de resultaten die door die entiteit in 2007 werden gerealiseerd, voorgesteld als resultaten van beëindigde activiteiten. De holding herhaalt dat TRANSCOR ASTRA GROUP, op 1 juli 2008, zijn verkoopoptie op deze deelneming heeft uitgeoefend, maar de verkoopprijs ervan is nog niet bekend. Het courant resultaat eind september 2008 is 11% gestegen (+12% in gegevens per aandeel) tot EUR 161,1 miljoen tegenover EUR 145,3 miljoen per 30 september 2007. De inkomsten uit de deelnemingen klimmen 19% tot EUR 145,6 miljoen tegenover EUR 122,6 miljoen; deze hausse met EUR 23 miljoen is toe te schrijven aan de portefeuillebewegingen (EUR 9 miljoen) en aan een groei bij constante portefeuille (EUR 14 miljoen). De overige financiële resultaten zijn gelijk aan EUR 14,5 miljoen (tegenover EUR 19,1 miljoen één jaar voordien), deze evolutie is hoofdzakelijk te wijten aan de slechte tradingresultaten in een zeer turbulente context (verlies van EUR 9,9 miljoen over de eerste negen maanden van 2008, tegenover een winst van EUR 5,1 miljoen per 30 september 2007). Het kapitaalresultaat (EUR 39,5 miljoen per 30 september 2008) omvat hoofdzakelijk de meerwaarden op de afstand van aandelen IBERDROLA (EUR 37,7 miljoen) en op de afstand van het windmolenpark van MESA/EBP (EUR 7,6 miljoen), alsook de waardeverminderingen op verschillende investeringen (EUR 8,8 miljoen). Bank Degroof merkt op dat NPM aan een relatief lage discount noteert. De beleggers krijgen daarom het advies om van deze holding over te stappen naar GBL.