De ziekte heeft inmiddels meer dan 140 slachtoffers gemaakt in Mexico en inmiddels zijn er (vermoedelijke) ziektegevallen gemeld in de Verenigde Staten, Europa en Nieuw-Zeeland. De ziekte is in de eerste plaats een ramp voor de slachtoffers.

Daarnaast kan de varkensgriep, als deze uitmondt in een wereldwijde pandemie, grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie en dus ook de financiële markten.

Ook is het mogelijk dat - net als bij de uitbraak van vogelgriep in 2005 - de ziekte zich niet sterk verspreidt, de angst weer overwaait en de financiële gevolgen beperkt zijn.

Hoewel de kans op een omvangrijke pandemie vooralsnog als klein wordt ingeschat, is het volgens Theodoor Gilissen Bankiers verstandig rekening te houden met een negatief scenario. Risico is kans maal invloed.

Waar de kans wellicht klein is, is de invloed - bij een verdere escalatie - groot. Aandelen van ondernemingen in de luchtvaartsector en het toerisme en specifieke bedrijven in de voedingsindustrie lijken het meest gevoelig voor een verdere verspreiding van de ziekte.

Voor 'commodity'-beleggers is relevant dat de prijzen van vlees en varkensvoedsel onder druk komen. Door diverse instanties worden beschermingsmaatregelen genomen om het aantal slachtoffers te beperken.

Bescherming van beleggingsportefeuilles door voor de varkensgriep gevoelige aandelen te mijden is naar de mening van Theodoor Gilissen Bankiers verstandig, ook na de eerdere koersdalingen.

De ziekte heeft inmiddels meer dan 140 slachtoffers gemaakt in Mexico en inmiddels zijn er (vermoedelijke) ziektegevallen gemeld in de Verenigde Staten, Europa en Nieuw-Zeeland. De ziekte is in de eerste plaats een ramp voor de slachtoffers.Daarnaast kan de varkensgriep, als deze uitmondt in een wereldwijde pandemie, grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie en dus ook de financiële markten. Ook is het mogelijk dat - net als bij de uitbraak van vogelgriep in 2005 - de ziekte zich niet sterk verspreidt, de angst weer overwaait en de financiële gevolgen beperkt zijn. Hoewel de kans op een omvangrijke pandemie vooralsnog als klein wordt ingeschat, is het volgens Theodoor Gilissen Bankiers verstandig rekening te houden met een negatief scenario. Risico is kans maal invloed. Waar de kans wellicht klein is, is de invloed - bij een verdere escalatie - groot. Aandelen van ondernemingen in de luchtvaartsector en het toerisme en specifieke bedrijven in de voedingsindustrie lijken het meest gevoelig voor een verdere verspreiding van de ziekte. Voor 'commodity'-beleggers is relevant dat de prijzen van vlees en varkensvoedsel onder druk komen. Door diverse instanties worden beschermingsmaatregelen genomen om het aantal slachtoffers te beperken. Bescherming van beleggingsportefeuilles door voor de varkensgriep gevoelige aandelen te mijden is naar de mening van Theodoor Gilissen Bankiers verstandig, ook na de eerdere koersdalingen.