Vroeg of laat breekt het tijdstip aan dat de regeringen moeten toegeven dat ze de ambtenarenpensioenen niet meer kunnen garanderen.

Zal dat tijdstip al in 2013 aanbreken? Sommige economen denken dat dit inderdaad het geval zijn. De overheidspensioenen zijn in de meeste Europese landen eerder genereus en naarmate meer mensen met pensioen gaan zal die pensioenlast steeds zwaarder te dragen vallen.

Er zal met andere woorden met de ambtenaren onderhandeld moeten worden over de hoogte van de pensioenuitkeringen en dat beloven moeizame en pijnlijke onderhandelingen te worden. Beslissingen zullen er volgend jaar waarschijnlijk nog niet vallen, maar het grote debat kan beginnen en dat kan voor grote sociale onrust zorgen.

Vroeg of laat breekt het tijdstip aan dat de regeringen moeten toegeven dat ze de ambtenarenpensioenen niet meer kunnen garanderen. Zal dat tijdstip al in 2013 aanbreken? Sommige economen denken dat dit inderdaad het geval zijn. De overheidspensioenen zijn in de meeste Europese landen eerder genereus en naarmate meer mensen met pensioen gaan zal die pensioenlast steeds zwaarder te dragen vallen. Er zal met andere woorden met de ambtenaren onderhandeld moeten worden over de hoogte van de pensioenuitkeringen en dat beloven moeizame en pijnlijke onderhandelingen te worden. Beslissingen zullen er volgend jaar waarschijnlijk nog niet vallen, maar het grote debat kan beginnen en dat kan voor grote sociale onrust zorgen.