De overheden slaagden er echter niet in om een op lange termijn houdbare structuur voor hun sociale vangnetten vast te leggen. Dit probleem werd opgelost door de kostprijs van de sociale maatregelen onder de mat te vegen, meer bepaald door het aangaan van steeds meer schulden.

Politici met verantwoordelijkheidszin, die er op wezen dat het blijven aangaan van schulden op lange termijn geen soelaas kon bieden, werden door hun kiezers genadeloos afgestraft. De situatie is inmiddels zo ver geëvolueerd dat het nog bijzonder moeilijk wordt om het tij te doen keren. De wereld zal dus moeten leren leven met crisissituaties.

De overheden slaagden er echter niet in om een op lange termijn houdbare structuur voor hun sociale vangnetten vast te leggen. Dit probleem werd opgelost door de kostprijs van de sociale maatregelen onder de mat te vegen, meer bepaald door het aangaan van steeds meer schulden. Politici met verantwoordelijkheidszin, die er op wezen dat het blijven aangaan van schulden op lange termijn geen soelaas kon bieden, werden door hun kiezers genadeloos afgestraft. De situatie is inmiddels zo ver geëvolueerd dat het nog bijzonder moeilijk wordt om het tij te doen keren. De wereld zal dus moeten leren leven met crisissituaties.