Anderzijds is het spijtig dat eens te meer de kans wordt gemist om structurele hervormingen door te voeren. De regering mist met andere woorden nog steeds een visie op lange termijn. Om de groei te stimuleren, worden de arbeidskosten met 400 miljoen euro verlaagd.

Daar staan dan weer een aantal besparingsmaatregelen tegenover, die mogelijk een negatief effect zullen hebben op de sectoren vastgoed en holdings. Carlier zal hierop dieper ingaan zodra er meer informatie over de besparingsmaatregelen beschikbaar is.

Anderzijds is het spijtig dat eens te meer de kans wordt gemist om structurele hervormingen door te voeren. De regering mist met andere woorden nog steeds een visie op lange termijn. Om de groei te stimuleren, worden de arbeidskosten met 400 miljoen euro verlaagd. Daar staan dan weer een aantal besparingsmaatregelen tegenover, die mogelijk een negatief effect zullen hebben op de sectoren vastgoed en holdings. Carlier zal hierop dieper ingaan zodra er meer informatie over de besparingsmaatregelen beschikbaar is.