Mobistar zet zijn convergentiestrategie verder. In alle segmenten nam het aantal nieuwe klanten toe, maar de resultaten stonden sterk onder druk van de daling van de mobiele terminatietarieven in augustus 2010 en in januari 2011 én de verlaging van de roamingtarieven in juli 2010.

De impact van de regelgeving op de resultaten van Mobistar-groep bedroegen voor het eerste kwartaal van 2011 respectievelijk 26,8 miljoen euro op de omzet en 14,2 miljoen euro op de EBITDA.

Markante feiten:

De geconsolideerde omzet van de Mobistar-groep bedroeg 400,9 miljoen euro voor het eerste trimester van 2011 ten opzichte van 393,6 miljoen euro een jaar eerder of een toename met 1,9 % (-3,1 % excl. MES).

Zonder impact van de regelgeving zou de geconsolideerde omzet van de Mobistar-groep met 9,3 % zijn toegenomen (+4 % excl. MES).

Voornamelijk onder druk van de regelgeving registreerde de Mobistar-groep een daling van de EBITDA-marge uit telefonie die 33,9 % bedroeg op het einde van het eerste kwartaal van 2011, ten opzichte van 37,8 % een jaar eerder.

Op 31 maart 2011 bedroeg de EBITDA 125,2 miljoen euro, 9,3 % (-12,5 % excl. MES) minder dan de 138,1 miljoen euro eind maart 2010. Zonder impact van de regelgeving zou de Mobistar-groep een EBITDA van 139,4 miljoen euro (135 miljoen euro excl. MES) gerealiseerd hebben of een stijging met 1 % (-2,5 % excl. MES).

Het geconsolideerd nettoresultaat van de Mobistar-groep daalde met 22,5 % (-23,5 % excl. MES) en bedroeg 53,1 miljoen euro eind maart 2011, tegenover 68,5 miljoen euro het jaar daarvoor.

De daling van de nettowinst is enerzijds te verklaren door een lagere EBITDA en hogere financiële kosten verbonden aan de nieuwe langetermijn kredietfaciliteit. Anderzijds werd het nettoresultaat in het eerste kwartaal van 2010 beïnvloed door een uitzonderlijke belastingsvermindering

Mobistar zet zijn convergentiestrategie verder. In alle segmenten nam het aantal nieuwe klanten toe, maar de resultaten stonden sterk onder druk van de daling van de mobiele terminatietarieven in augustus 2010 en in januari 2011 én de verlaging van de roamingtarieven in juli 2010. De impact van de regelgeving op de resultaten van Mobistar-groep bedroegen voor het eerste kwartaal van 2011 respectievelijk 26,8 miljoen euro op de omzet en 14,2 miljoen euro op de EBITDA. Markante feiten: De geconsolideerde omzet van de Mobistar-groep bedroeg 400,9 miljoen euro voor het eerste trimester van 2011 ten opzichte van 393,6 miljoen euro een jaar eerder of een toename met 1,9 % (-3,1 % excl. MES). Zonder impact van de regelgeving zou de geconsolideerde omzet van de Mobistar-groep met 9,3 % zijn toegenomen (+4 % excl. MES). Voornamelijk onder druk van de regelgeving registreerde de Mobistar-groep een daling van de EBITDA-marge uit telefonie die 33,9 % bedroeg op het einde van het eerste kwartaal van 2011, ten opzichte van 37,8 % een jaar eerder. Op 31 maart 2011 bedroeg de EBITDA 125,2 miljoen euro, 9,3 % (-12,5 % excl. MES) minder dan de 138,1 miljoen euro eind maart 2010. Zonder impact van de regelgeving zou de Mobistar-groep een EBITDA van 139,4 miljoen euro (135 miljoen euro excl. MES) gerealiseerd hebben of een stijging met 1 % (-2,5 % excl. MES). Het geconsolideerd nettoresultaat van de Mobistar-groep daalde met 22,5 % (-23,5 % excl. MES) en bedroeg 53,1 miljoen euro eind maart 2011, tegenover 68,5 miljoen euro het jaar daarvoor. De daling van de nettowinst is enerzijds te verklaren door een lagere EBITDA en hogere financiële kosten verbonden aan de nieuwe langetermijn kredietfaciliteit. Anderzijds werd het nettoresultaat in het eerste kwartaal van 2010 beïnvloed door een uitzonderlijke belastingsvermindering