De voornaamste oorzaak voor de ontwikkeling van financieel systeemrisico is eenduidig terug te voeren tot de grootte van het balanstotaal van een bank ten opzichte van het BNP van het betrokken land, eventueel nog verder geaccentueerd wanneer deze bank sterk gecorreleerd is door onderlinge kredieten met andere banken en/of door grote posities in staatobligaties van dit land.

Het wankelen van een dergelijke kredietinstelling verplicht de staat er dan toe om het kapitaal van deze bank te onderstutten, hetgeen de staatsschuld verder doet oplopen.

Dit leidt tot grotere onzekerheid over de terugbetalingcapaciteit van het getroffen land.

Op zijn beurt veroorzaakt dit een terugval in de koersen van de overheidsobligaties, waardoor de verliezen in de bank verder oplopen en het (pas gestutte) kapitaal opnieuw erodeert en de bank terug begint te wankelen.

Hierdoor ontstaat een ongecontroleerd proces dat uiteindelijk het hele maatschappelijke bestel aantast.

De voornaamste oorzaak voor de ontwikkeling van financieel systeemrisico is eenduidig terug te voeren tot de grootte van het balanstotaal van een bank ten opzichte van het BNP van het betrokken land, eventueel nog verder geaccentueerd wanneer deze bank sterk gecorreleerd is door onderlinge kredieten met andere banken en/of door grote posities in staatobligaties van dit land. Het wankelen van een dergelijke kredietinstelling verplicht de staat er dan toe om het kapitaal van deze bank te onderstutten, hetgeen de staatsschuld verder doet oplopen. Dit leidt tot grotere onzekerheid over de terugbetalingcapaciteit van het getroffen land. Op zijn beurt veroorzaakt dit een terugval in de koersen van de overheidsobligaties, waardoor de verliezen in de bank verder oplopen en het (pas gestutte) kapitaal opnieuw erodeert en de bank terug begint te wankelen. Hierdoor ontstaat een ongecontroleerd proces dat uiteindelijk het hele maatschappelijke bestel aantast.