Beleggers in met name Europese aandelen kregen in het verleden hoge dividenduitbetalingen. Zo is de bijdrage van dividend aan het resultaat van de MSCI Europe over de voortgaande 5-jarige perioden sinds 1973 altijd positief geweest.

Hierdoor werden koersdalingen (periode 1973-1978) gecompenseerd of op zijn minst gedempt (1998 tot 2003 en 2008 tot 2013).

Over de hele periode droeg dividend ongeveer 42% bij aan het jaarlijkse rendement van de MSCI Europe Index.

Neil Dwane, CIO Equity Europe van Allianz Global Investors (AllianzGI): "Wij verwachten dat bedrijfswinsten dit jaar een gematigde groei zullen laten zien en dat de dividenduitbetalingen weer zullen stijgen van de huidige - in historisch opzicht matige - niveaus. Bedrijven hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis goede vooruitgang geboekt waar het de versterking van het eigen vermogen betreft en kunnen nu de kasreserves deels uitkeren aan aandeelhouders. Deze factoren wijzen op stabiele en duurzame dividendrendementen. Maar het is een vergissing om alleen naar dividenduitbetalingen te kijken. Het is boven alles het bedrijfsmodel dat zorgt voor duurzame resultaten van een onderneming, naast een beleid dat oog heeft voor de wensen van aandeelhouders. Factoren zoals marktaandeel, toetredingsdrempels en beprijzingskracht spelen ook een belangrijke rol. Als het business model goed is kan een bedrijf effecten van inflatie wegnemen via het verhogen van de prijzen waardoor de winst kan stijgen en uiteindelijk ook het dividend. Beleggers moeten, als zij zoeken naar dividendaandelen, ook hun risicoperceptie bekijken: de hogere premies op Credit Default Swaps (CDS) geven aan dat de markten momenteel een groter risico inprijzen voor Triple AAA staatspapier dan voor multinationals die hoge dividenden uitbetalen. Dit moet beleggers te denken geven."

Beleggers in met name Europese aandelen kregen in het verleden hoge dividenduitbetalingen. Zo is de bijdrage van dividend aan het resultaat van de MSCI Europe over de voortgaande 5-jarige perioden sinds 1973 altijd positief geweest. Hierdoor werden koersdalingen (periode 1973-1978) gecompenseerd of op zijn minst gedempt (1998 tot 2003 en 2008 tot 2013). Over de hele periode droeg dividend ongeveer 42% bij aan het jaarlijkse rendement van de MSCI Europe Index. Neil Dwane, CIO Equity Europe van Allianz Global Investors (AllianzGI): "Wij verwachten dat bedrijfswinsten dit jaar een gematigde groei zullen laten zien en dat de dividenduitbetalingen weer zullen stijgen van de huidige - in historisch opzicht matige - niveaus. Bedrijven hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis goede vooruitgang geboekt waar het de versterking van het eigen vermogen betreft en kunnen nu de kasreserves deels uitkeren aan aandeelhouders. Deze factoren wijzen op stabiele en duurzame dividendrendementen. Maar het is een vergissing om alleen naar dividenduitbetalingen te kijken. Het is boven alles het bedrijfsmodel dat zorgt voor duurzame resultaten van een onderneming, naast een beleid dat oog heeft voor de wensen van aandeelhouders. Factoren zoals marktaandeel, toetredingsdrempels en beprijzingskracht spelen ook een belangrijke rol. Als het business model goed is kan een bedrijf effecten van inflatie wegnemen via het verhogen van de prijzen waardoor de winst kan stijgen en uiteindelijk ook het dividend. Beleggers moeten, als zij zoeken naar dividendaandelen, ook hun risicoperceptie bekijken: de hogere premies op Credit Default Swaps (CDS) geven aan dat de markten momenteel een groter risico inprijzen voor Triple AAA staatspapier dan voor multinationals die hoge dividenden uitbetalen. Dit moet beleggers te denken geven."