Tegenover het zelfde kwartaal van 2012 beliep de groei volgens Belfius Research 0,5%. Maar over geheel 2013 was de gemiddelde groei op jaarbasis echter nog negatief met -0,4%.

In het derde kwartaal van 2013 groeide het bbp van de eurozone in reële termen met 0,1% tegenover het voorgaande kwartaal. De particuliere consumptie nam toe met 0,1% en de overheidsconsumptie met 0,2%.

De investeringen namen toe met 0,5%, terwijl de export en import respectievelijk stegen met 0,3% en 1,2%. Tegenover het zelfde kwartaal van 2012 lag het bbp echter nog -0,3% lager.

In november 2013 was de industriële productie fors toegenomen met 1,8% tegenover de voorgaande maand, maar in december viel deze op maandbasis terug met 0,7%.

Wel lag de industriële productie in december 2013 0,5% hoger dan in december 2012. De bezettingsgraad van het productievermogen is gestegen tot 78,4%, maar bevindt zich nog steeds beneden het gemiddelde op lange termijn (81,3%).

De productie in de bouwsector lag in november 0,6% lager dan in de voorgaande maand, maar tegenover een jaar eerder beliep de afname -1,7%.

In december zorgden de kleinhandelsverkopen voor een verrassing door een daling van het seizoensgezuiverde volume met -1,6% tegenover de voorgaande maand, toen er nog een toename met 0,9% op maandbasis geregistreerd werd.

De evolutie was echter zeer ongelijk gespreid onder de lidstaten. Tegenover een jaar geleden was er een afname van het volume met 1,0%.

In januari is de indicator van het economisch sentiment blijven verbeteren met +0,5 punten tot 100,9 punten. Alhoewel de ononderbroken toename sinds mei 2013 dus intact gebleven is, is de omvang en de spreiding van de toename van het vertrouwen toch wat afgenomen. De indicator verbeterde in Duitsland (+0,7) en Frankrijk (+1,1), was stabiel in Spanje en Italië, maar daalde in Nederland (-1,0).

Tegenover het zelfde kwartaal van 2012 beliep de groei volgens Belfius Research 0,5%. Maar over geheel 2013 was de gemiddelde groei op jaarbasis echter nog negatief met -0,4%. In het derde kwartaal van 2013 groeide het bbp van de eurozone in reële termen met 0,1% tegenover het voorgaande kwartaal. De particuliere consumptie nam toe met 0,1% en de overheidsconsumptie met 0,2%. De investeringen namen toe met 0,5%, terwijl de export en import respectievelijk stegen met 0,3% en 1,2%. Tegenover het zelfde kwartaal van 2012 lag het bbp echter nog -0,3% lager. In november 2013 was de industriële productie fors toegenomen met 1,8% tegenover de voorgaande maand, maar in december viel deze op maandbasis terug met 0,7%. Wel lag de industriële productie in december 2013 0,5% hoger dan in december 2012. De bezettingsgraad van het productievermogen is gestegen tot 78,4%, maar bevindt zich nog steeds beneden het gemiddelde op lange termijn (81,3%). De productie in de bouwsector lag in november 0,6% lager dan in de voorgaande maand, maar tegenover een jaar eerder beliep de afname -1,7%. In december zorgden de kleinhandelsverkopen voor een verrassing door een daling van het seizoensgezuiverde volume met -1,6% tegenover de voorgaande maand, toen er nog een toename met 0,9% op maandbasis geregistreerd werd. De evolutie was echter zeer ongelijk gespreid onder de lidstaten. Tegenover een jaar geleden was er een afname van het volume met 1,0%. In januari is de indicator van het economisch sentiment blijven verbeteren met +0,5 punten tot 100,9 punten. Alhoewel de ononderbroken toename sinds mei 2013 dus intact gebleven is, is de omvang en de spreiding van de toename van het vertrouwen toch wat afgenomen. De indicator verbeterde in Duitsland (+0,7) en Frankrijk (+1,1), was stabiel in Spanje en Italië, maar daalde in Nederland (-1,0).