Marc Faber, auteur van de "The Gloom Boom And Doom Report", maakt zich zorgen over de disconnectie tussen de reële economie en de beurskoersen. In de 40 jaar dat Faber actief is op de beurs heeft hij een dergelijke disconnectie nog nooit meegemaakt.

Het spreekt vanzelf dat deze situatie niet eeuwig kan blijven

bestaan. Ofwel zal de economie aan een sneller tempo herstellen, ofwel is een correctie op de beurs onvermijdelijk. Het beschikbaar inkomen van de man in de straat daalt, waardoor hij minder kan consumeren. Deze evolutie staat haaks op wat Faber op de beurzen ziet gebeuren.

Marc Faber, auteur van de "The Gloom Boom And Doom Report", maakt zich zorgen over de disconnectie tussen de reële economie en de beurskoersen. In de 40 jaar dat Faber actief is op de beurs heeft hij een dergelijke disconnectie nog nooit meegemaakt. Het spreekt vanzelf dat deze situatie niet eeuwig kan blijven bestaan. Ofwel zal de economie aan een sneller tempo herstellen, ofwel is een correctie op de beurs onvermijdelijk. Het beschikbaar inkomen van de man in de straat daalt, waardoor hij minder kan consumeren. Deze evolutie staat haaks op wat Faber op de beurzen ziet gebeuren.