In Nederland bleek de economie te zijn gekrompen met 1,3%. Recente cijfers daarentegen (ondernemersvertrouwen en inkoopmanagers) duiden op een forse krimp van de Europese economie in het vierde kwartaal. De recessie lijkt zich te verdiepen.

In Amerika zijn de macro-economische cijfers bemoedigender. Zo bleken de cijfers over detailhandelsomzet, ondernemersvertrouwen, de industriële productie en het vertouwen van aannemers behoorlijk te zijn gestegen.

Ook de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt blijven een positief beeld tonen. De wanbetalingen op de hypotheekschulden laten een jaar lang een dalende trend zien.

In Nederland bleek de economie te zijn gekrompen met 1,3%. Recente cijfers daarentegen (ondernemersvertrouwen en inkoopmanagers) duiden op een forse krimp van de Europese economie in het vierde kwartaal. De recessie lijkt zich te verdiepen. In Amerika zijn de macro-economische cijfers bemoedigender. Zo bleken de cijfers over detailhandelsomzet, ondernemersvertrouwen, de industriële productie en het vertouwen van aannemers behoorlijk te zijn gestegen. Ook de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt blijven een positief beeld tonen. De wanbetalingen op de hypotheekschulden laten een jaar lang een dalende trend zien.