• Bedrijfsopbrengsten stegen met 4,4% gedreven door sterke groei in Isolatie (+22,9%)

• REBITDA EUR 47,5 miljoen, in een context van record grondstofprijsverhogingen

• Winst over de periode (aandeel van de Groep): EUR 12,3 miljoen (1H/2010: EUR 13,2 miljoen)

• Netto financiële schuld: van EUR 193,6 miljoen (30 juni 2010) tot EUR 184,4 miljoen (30 juni 2011) (31 december 2010: EUR 158,7 miljoen)

Ingevolge de onzekerheid omtrent de door nationale en internationale instellingen geuite groeivooruitzichten voor de markten in dewelke Recticel actief is, is het voor de Raad van Bestuur niet mogelijk om het groeipotentieel voor de tweede jaarhelft van 2011 in te schatten.

• Bedrijfsopbrengsten stegen met 4,4% gedreven door sterke groei in Isolatie (+22,9%) • REBITDA EUR 47,5 miljoen, in een context van record grondstofprijsverhogingen • Winst over de periode (aandeel van de Groep): EUR 12,3 miljoen (1H/2010: EUR 13,2 miljoen) • Netto financiële schuld: van EUR 193,6 miljoen (30 juni 2010) tot EUR 184,4 miljoen (30 juni 2011) (31 december 2010: EUR 158,7 miljoen) Ingevolge de onzekerheid omtrent de door nationale en internationale instellingen geuite groeivooruitzichten voor de markten in dewelke Recticel actief is, is het voor de Raad van Bestuur niet mogelijk om het groeipotentieel voor de tweede jaarhelft van 2011 in te schatten.