Recticel Iberica SL werd vrijgesteld van betaling op grond van de clementieregeling van de CNC.

Zoals meegedeeld in het persbericht van 4 maart 2011 staat dit nationale onderzoek volledig los van de lopende inspectie van het Directoraat Generaal Concurrentie van de Europese Commissie.

In dit dossier van de Europese Commissie is Spanje niet betrokken.

Zoals gesteld in het persbericht van 1 maart 2013 kan de Groep niet voorspellen welk standpunt de Commissie in haar dossier zal innemen; de mogelijke gevolgen kunnen momenteel dan ook niet worden ingeschat.

Recticel Iberica SL werd vrijgesteld van betaling op grond van de clementieregeling van de CNC. Zoals meegedeeld in het persbericht van 4 maart 2011 staat dit nationale onderzoek volledig los van de lopende inspectie van het Directoraat Generaal Concurrentie van de Europese Commissie. In dit dossier van de Europese Commissie is Spanje niet betrokken. Zoals gesteld in het persbericht van 1 maart 2013 kan de Groep niet voorspellen welk standpunt de Commissie in haar dossier zal innemen; de mogelijke gevolgen kunnen momenteel dan ook niet worden ingeschat.