Bij toepassing van de nieuwe IFRS 11 standaard moeten gezamenlijke entiteiten (joint ventures) worden opgenomen op basis van de "equity"methode.

Ten gevolge van deze verandering zal Recticel zijn jaarrekeningen aanpassen met ingang van 1 januari 2013, wat tevens een verplichte aanpassing veronderstelt van de vergelijkende jaarrekening van 2012.

Bij toepassing van de nieuwe IFRS 11 standaard moeten gezamenlijke entiteiten (joint ventures) worden opgenomen op basis van de "equity"methode. Ten gevolge van deze verandering zal Recticel zijn jaarrekeningen aanpassen met ingang van 1 januari 2013, wat tevens een verplichte aanpassing veronderstelt van de vergelijkende jaarrekening van 2012.