• Geconsolideerde omzet: van EUR 1.035,1 miljoen naar EUR 976,8 miljoen (-5,6%)

• Geconsolideerde EBITDA: van EUR 66,0 miljoen 1 naar EUR 13,6 miljoen, inclusief EUR 27 miljoen boete aan de Europese Commissie, juridische kosten en herstructureringskosten

• Geconsolideerde EBIT: van EUR 33,0 miljoen 1 naar EUR -20,9 miljoen

• Geconsolideerde winst over de periode (aandeel van de Groep) van EUR 15,4 miljoen (herwerkt 2) naar EUR -36,1 miljoen

• Geconsolideerde netto financiële schuld 3 van EUR 138,2 miljoen, in vergelijking met EUR 137,7 miljoen op 31 december 2012

• Voorstel tot uitbetaling van een brutodividend van EUR 0,20 per aandeel

• Geconsolideerde omzet: van EUR 1.035,1 miljoen naar EUR 976,8 miljoen (-5,6%) • Geconsolideerde EBITDA: van EUR 66,0 miljoen 1 naar EUR 13,6 miljoen, inclusief EUR 27 miljoen boete aan de Europese Commissie, juridische kosten en herstructureringskosten • Geconsolideerde EBIT: van EUR 33,0 miljoen 1 naar EUR -20,9 miljoen • Geconsolideerde winst over de periode (aandeel van de Groep) van EUR 15,4 miljoen (herwerkt 2) naar EUR -36,1 miljoen • Geconsolideerde netto financiële schuld 3 van EUR 138,2 miljoen, in vergelijking met EUR 137,7 miljoen op 31 december 2012 • Voorstel tot uitbetaling van een brutodividend van EUR 0,20 per aandeel