Onder het faillissement van Lehman Brothers kostte Nomura heel wat geld, maar ook van de Madoff-affaire bleef de broker niet gespaard. Uiteindelijk werd het kwartaal afgesloten met een verlies van (omgerekend) 3,80 miljard dollar.

Het bedrag aan eenmalige verliezen liep op tot 2,73 miljard dollar. Nomura keert over het voorbije kwartaal geen dividend uit en gaat niet-kernactiviteiten in de komende weken verkopen.

Onder het faillissement van Lehman Brothers kostte Nomura heel wat geld, maar ook van de Madoff-affaire bleef de broker niet gespaard. Uiteindelijk werd het kwartaal afgesloten met een verlies van (omgerekend) 3,80 miljard dollar. Het bedrag aan eenmalige verliezen liep op tot 2,73 miljard dollar. Nomura keert over het voorbije kwartaal geen dividend uit en gaat niet-kernactiviteiten in de komende weken verkopen.