Het netto verlies bedroeg €4,80 mrd, tegenover een winst van €953 mln tijdens dezelfde periode twaalf maanden eerder. De cijfers waren in lijn met de voorlopige rapportering die de bank op 14 februari gaf.

Topman Josef Ackermann verklaarde 2009 met enig vertrouwen te zijn gestart. Deutsche Bank ontdeed zich van zijn 'toxic assets' en schrapte bij wijze van kostenbesparing ook al 1200 banen.

Het netto verlies bedroeg €4,80 mrd, tegenover een winst van €953 mln tijdens dezelfde periode twaalf maanden eerder. De cijfers waren in lijn met de voorlopige rapportering die de bank op 14 februari gaf. Topman Josef Ackermann verklaarde 2009 met enig vertrouwen te zijn gestart. Deutsche Bank ontdeed zich van zijn 'toxic assets' en schrapte bij wijze van kostenbesparing ook al 1200 banen.