Deze resultaten zijn vooral afkomstig van de voortzetting van de bouw van project PRESIDENT (39,80 miljoen euro tegenover 28,55 miljoen euro in 2007).

ATENOR kon daarnaast genieten van een herziening van de verkoopprijs van de vennootschappen PRESIDENT als gevolg van de ondertekening van twee huurovereenkomsten (Europees Parlement en Ubi Banca), waardoor een bijkomend resultaat van 9,79 miljoen euro kon worden geboekt.

ATENOR GROUP beschikt over een gediversifieerde projectenportefeuille en over een gezonde balansstructuur, waarmee ze gewapend is tegen de financiële crisis en in uitzonderlijke economische omstandigheden de ontwikkeling van al haar projecten kan verderzetten.

Deze resultaten zijn vooral afkomstig van de voortzetting van de bouw van project PRESIDENT (39,80 miljoen euro tegenover 28,55 miljoen euro in 2007). ATENOR kon daarnaast genieten van een herziening van de verkoopprijs van de vennootschappen PRESIDENT als gevolg van de ondertekening van twee huurovereenkomsten (Europees Parlement en Ubi Banca), waardoor een bijkomend resultaat van 9,79 miljoen euro kon worden geboekt.ATENOR GROUP beschikt over een gediversifieerde projectenportefeuille en over een gezonde balansstructuur, waarmee ze gewapend is tegen de financiële crisis en in uitzonderlijke economische omstandigheden de ontwikkeling van al haar projecten kan verderzetten.