Op middellange termijn zullen de dalende overheidstekorten worden versterkt dankzij het vermogen van de Europese landen om structurele hervormingen te blijven doorvoeren die hun groei kunnen versnellen.

De wereldwijde economie zal in 2012 hoe dan ook de impact van de evolutie van de Europese conjunctuur voelen, maar de directe invloed van Europa is wel afgenomen.

De Amerikaanse groei geeft duidelijk blijk van veerkracht. In de opkomende landen vertraagt de groei enigszins, maar dankzij de daling van de inflatie krijgen zij meer bewegingsruimte

in hun beleid.

Andere factoren - vooral de bedrijven - evolueren in positieve zin: zij handhaven zowel in de verzadigde markten als de groeimarkten overwegend groei- en investeringsstrategieën.

Op middellange termijn zullen de dalende overheidstekorten worden versterkt dankzij het vermogen van de Europese landen om structurele hervormingen te blijven doorvoeren die hun groei kunnen versnellen. De wereldwijde economie zal in 2012 hoe dan ook de impact van de evolutie van de Europese conjunctuur voelen, maar de directe invloed van Europa is wel afgenomen. De Amerikaanse groei geeft duidelijk blijk van veerkracht. In de opkomende landen vertraagt de groei enigszins, maar dankzij de daling van de inflatie krijgen zij meer bewegingsruimte in hun beleid. Andere factoren - vooral de bedrijven - evolueren in positieve zin: zij handhaven zowel in de verzadigde markten als de groeimarkten overwegend groei- en investeringsstrategieën.