Gepolst naar wat hij een normale stand voor de 10-jaarrente vindt, geeft de Belgische belegger 4,84% aan, liefst ongeveer 150 basispunten boven de huidige Belgische 10-jaarrente.

Maar dit neemt niet weg dat het normaal geachte rentepeil in de voorbije jaren systematisch gedaald is. In 2005 vond de gemiddelde Belgische belegger een 10-jaarrente van 6,9% normaal (de Belgische 10-jaarrente bedroeg toen 3,5%), terwijl dit evenwichtspeil in 2007 was gezakt naar 5,7% (op een ogenblik dat de 10-jaarrente 4,09% bedroeg).

Vandaag ligt de geschatte evenwichtsrente dus nog eens 0,9% lager dan drie jaar geleden. Begint de Belgische belegger zich te realiseren dat de lange rente structureel lager blijft dan in het verleden?, zo vragen de samenstellers van de ING-Beleggersbarometer zich af.

Gepolst naar wat hij een normale stand voor de 10-jaarrente vindt, geeft de Belgische belegger 4,84% aan, liefst ongeveer 150 basispunten boven de huidige Belgische 10-jaarrente. Maar dit neemt niet weg dat het normaal geachte rentepeil in de voorbije jaren systematisch gedaald is. In 2005 vond de gemiddelde Belgische belegger een 10-jaarrente van 6,9% normaal (de Belgische 10-jaarrente bedroeg toen 3,5%), terwijl dit evenwichtspeil in 2007 was gezakt naar 5,7% (op een ogenblik dat de 10-jaarrente 4,09% bedroeg). Vandaag ligt de geschatte evenwichtsrente dus nog eens 0,9% lager dan drie jaar geleden. Begint de Belgische belegger zich te realiseren dat de lange rente structureel lager blijft dan in het verleden?, zo vragen de samenstellers van de ING-Beleggersbarometer zich af.