De jaarcijfers lagen wat onder de verwachting, want in de eerste jaarhelft werd nog een omzetgroei van 14,4% gerealiseerd en steeg de bedrijfswinst 68%.

De tweede jaarhelft was volgens Gert De Mesure van Demes Invest duidelijk minder met een omzetdaling van 1,5% en een achteruitgang van de bedrijfswinst met 20%.

Deze minder goede prestatie wordt verklaard door de hogere kosten voor aanwervingen omdat een inhaalbeweging uitgevoerd diende te worden, door de hoge kosten/investeringen voor de afdeling business solutions voor de ontwikkeling van nieuwe producten en last but not least door de zwakke prestatie van de Luxemburgse afdeling die sterk op de banksector gericht is.

Goedkope waardering

Op jaarbasis noteerde de afdeling infrastructure products een mooie omzetgroei 11,4%. Deze afdeling profiteert van het groeiend belang van investeringen in de cloud en in mobiele technologie. De afdeling professional services zag de omzet met 4,3% aandikken.

Dit segment speelt in op de vraag van bedrijven om de grote hoeveelheid gegevens afkomstig van sociale media op te slaan en te analyseren.

De afdeling business solutions tot slot moest het stellen met een verwaarloosbare omzetgroei van 0,1% en werd zoals hoger vermeld negatief beïnvloed door een zwakke vraag vanuit de Luxemburgse banksector.

Wat de toekomst betreft, is het bedrijf natuurlijk afhankelijk van de algemene marktomstandigheden en die zijn niet eenduidig positief. Het bedrijf hoopt niettemin om in het lopende boekjaar (van 1 april 2012 tot 31 maart 2013) een licht hogere omzet gecombineerd met een licht hogere marge neer te zetten.

De grootste verbetering zal echter komen van het financiële resultaat.

Het verval van een converteerbare lening medio juli 2012 laat RealDolmen toe om een belangrijke besparing (over 8,5 maand) te realiseren die in het lopende boekjaar op een paar miljoen euro geschat kan worden.

Voor het boekjaar 2013/14 speelt dit voordeel dan over 12 maanden en zal ook begonnen worden met de commercialisering van een nieuw product voor ziekenhuisadministraties waar veel van verwacht wordt. M.a.w. de nabije toekomst ziet er dus niet slecht uit voor RealDolmen.

Wat kunnen we zeggen over de waardering? Enerzijds verwijst Gert De Mesure van Demes Invest naar de boekwaarde van 26,71 euro, wat de koers/boekwaarde ratio op een heel lage 0,6 doet uitkomen.

Anderzijds noteert het aandeel heel goedkoop met een heel lage koers/winstverhouding van 7,20 op basis van de verwachting van een winst per aandeel van 2,20 euro.

De jaarcijfers lagen wat onder de verwachting, want in de eerste jaarhelft werd nog een omzetgroei van 14,4% gerealiseerd en steeg de bedrijfswinst 68%. De tweede jaarhelft was volgens Gert De Mesure van Demes Invest duidelijk minder met een omzetdaling van 1,5% en een achteruitgang van de bedrijfswinst met 20%. Deze minder goede prestatie wordt verklaard door de hogere kosten voor aanwervingen omdat een inhaalbeweging uitgevoerd diende te worden, door de hoge kosten/investeringen voor de afdeling business solutions voor de ontwikkeling van nieuwe producten en last but not least door de zwakke prestatie van de Luxemburgse afdeling die sterk op de banksector gericht is. Goedkope waardering Op jaarbasis noteerde de afdeling infrastructure products een mooie omzetgroei 11,4%. Deze afdeling profiteert van het groeiend belang van investeringen in de cloud en in mobiele technologie. De afdeling professional services zag de omzet met 4,3% aandikken. Dit segment speelt in op de vraag van bedrijven om de grote hoeveelheid gegevens afkomstig van sociale media op te slaan en te analyseren. De afdeling business solutions tot slot moest het stellen met een verwaarloosbare omzetgroei van 0,1% en werd zoals hoger vermeld negatief beïnvloed door een zwakke vraag vanuit de Luxemburgse banksector. Wat de toekomst betreft, is het bedrijf natuurlijk afhankelijk van de algemene marktomstandigheden en die zijn niet eenduidig positief. Het bedrijf hoopt niettemin om in het lopende boekjaar (van 1 april 2012 tot 31 maart 2013) een licht hogere omzet gecombineerd met een licht hogere marge neer te zetten. De grootste verbetering zal echter komen van het financiële resultaat. Het verval van een converteerbare lening medio juli 2012 laat RealDolmen toe om een belangrijke besparing (over 8,5 maand) te realiseren die in het lopende boekjaar op een paar miljoen euro geschat kan worden. Voor het boekjaar 2013/14 speelt dit voordeel dan over 12 maanden en zal ook begonnen worden met de commercialisering van een nieuw product voor ziekenhuisadministraties waar veel van verwacht wordt. M.a.w. de nabije toekomst ziet er dus niet slecht uit voor RealDolmen. Wat kunnen we zeggen over de waardering? Enerzijds verwijst Gert De Mesure van Demes Invest naar de boekwaarde van 26,71 euro, wat de koers/boekwaarde ratio op een heel lage 0,6 doet uitkomen. Anderzijds noteert het aandeel heel goedkoop met een heel lage koers/winstverhouding van 7,20 op basis van de verwachting van een winst per aandeel van 2,20 euro.