§ Omzetdaling met 3,1% in het eerste kwartaal als gevolg van de exit voorwaarden van het voorbije crisisjaar.

§ Groei met 0,9% in Professional Services laat een langzame maar positieve ontwikkeling zien, gezien het lagere personeelsbestand eind vorig jaar.

§ Daling met 5,2% in Business Solutions is het resultaat van lagere inkomsten uit de applicatieactiviteiten in Luxemburg, die hoog waren in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

§ Daling met 9,5% van de productactiviteiten als gevolg van de zeer sterke productinkomsten van het vorige kwartaal, gevolgd door een voorzichtiger marktoptimisme ten aanzien van het economische herstel.

§ De Groep handhaaft zijn verwachtingen voor groei en een verbeterde rentabiliteit voor het volledige jaar voor zover de huidige inspanningen om 200 IT professionals in dienst te nemen slagen en indien de verbetering van het economisch klimaat zich doorzet.

Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, lichtte als volgt toe: "Wij wisten dat het begin van dit boekjaar moeilijk zou worden, omdat we de daling in het personeelsbestand van vorig jaar weer moesten inhalen. Toch zijn wij gematigd positief omdat op het gemiddelde personeelsbestand na, de meeste ratio's, zoals de dagtarieven en facturatiegraad, stegen. Professional Services, ons grootste segment, is goed gepositioneerd voor groei. De daling in onze product- en applicatieactiviteiten tijdens dit kwartaal illustreert de gemengde gevoelens in de markt met betrekking tot nieuwe investeringsprojecten. Wij handhaven eerdere verwachtingen voor het volledige jaar voor een stijging van de omzet en een verbeterde rentabiliteit op voorwaarde dat de aanwerving van nieuwe professionals slaagt en de impact zich tijdig zal laten voelen. Dit zal uiteraard afhangen van de verbetering van het economisch klimaat."

§ Omzetdaling met 3,1% in het eerste kwartaal als gevolg van de exit voorwaarden van het voorbije crisisjaar. § Groei met 0,9% in Professional Services laat een langzame maar positieve ontwikkeling zien, gezien het lagere personeelsbestand eind vorig jaar. § Daling met 5,2% in Business Solutions is het resultaat van lagere inkomsten uit de applicatieactiviteiten in Luxemburg, die hoog waren in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. § Daling met 9,5% van de productactiviteiten als gevolg van de zeer sterke productinkomsten van het vorige kwartaal, gevolgd door een voorzichtiger marktoptimisme ten aanzien van het economische herstel. § De Groep handhaaft zijn verwachtingen voor groei en een verbeterde rentabiliteit voor het volledige jaar voor zover de huidige inspanningen om 200 IT professionals in dienst te nemen slagen en indien de verbetering van het economisch klimaat zich doorzet. Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, lichtte als volgt toe: "Wij wisten dat het begin van dit boekjaar moeilijk zou worden, omdat we de daling in het personeelsbestand van vorig jaar weer moesten inhalen. Toch zijn wij gematigd positief omdat op het gemiddelde personeelsbestand na, de meeste ratio's, zoals de dagtarieven en facturatiegraad, stegen. Professional Services, ons grootste segment, is goed gepositioneerd voor groei. De daling in onze product- en applicatieactiviteiten tijdens dit kwartaal illustreert de gemengde gevoelens in de markt met betrekking tot nieuwe investeringsprojecten. Wij handhaven eerdere verwachtingen voor het volledige jaar voor een stijging van de omzet en een verbeterde rentabiliteit op voorwaarde dat de aanwerving van nieuwe professionals slaagt en de impact zich tijdig zal laten voelen. Dit zal uiteraard afhangen van de verbetering van het economisch klimaat."