De organische omzet van Van de Velde (zonder Eurocorset/Sarda) vertoont een daling met 0,8% op jaarbasis. De eerste jaarhelft vertoonde een groei van 0,9%, de tweede jaarhelft een daling met 2,5%.

Deze daling wordt vooral veroorzaakt door muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië) en door beperktere verkopen in november en december.

Eurocorset/Sarda realiseerde op jaarbasis een omzet van 10,9 miljoen EUR. Hiervan werd 'slechts' 3,7 miljoen EUR opgenomen in de geconsolideerde omzet. Eurocorset/Sarda realiseert immers het grootste deel van de omzet in de eerste jaarhelft (badgoedcollectie).

Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) bedraagt 43,4 miljoen EUR. Dit is 44,1 mio € uit de organische operaties van Van de Velde, verminderd met 0,7 mio € door wijzigingen in de consolidatiekring (voornamelijk Eurocorset/Sarda).

Door het seizoenskarakter van de Eurocorset/Sarda business is de EBITDA in de tweede jaarhelft altijd lager dan in de eerste jaarhelft. In de consolidatie van 2008 wordt enkel de tweede jaarhelft meegenomen.

De organische omzet van Van de Velde (zonder Eurocorset/Sarda) vertoont een daling met 0,8% op jaarbasis. De eerste jaarhelft vertoonde een groei van 0,9%, de tweede jaarhelft een daling met 2,5%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië) en door beperktere verkopen in november en december. Eurocorset/Sarda realiseerde op jaarbasis een omzet van 10,9 miljoen EUR. Hiervan werd 'slechts' 3,7 miljoen EUR opgenomen in de geconsolideerde omzet. Eurocorset/Sarda realiseert immers het grootste deel van de omzet in de eerste jaarhelft (badgoedcollectie). Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) bedraagt 43,4 miljoen EUR. Dit is 44,1 mio € uit de organische operaties van Van de Velde, verminderd met 0,7 mio € door wijzigingen in de consolidatiekring (voornamelijk Eurocorset/Sarda).Door het seizoenskarakter van de Eurocorset/Sarda business is de EBITDA in de tweede jaarhelft altijd lager dan in de eerste jaarhelft. In de consolidatie van 2008 wordt enkel de tweede jaarhelft meegenomen.