Het operationeel resultaat kwam uit op 112,4 miljoen EUR (99 miljoen EUR in 2007), of een toename met 13,5%. Het nettoresultaat-groepsaandeel was 69,9 miljoen EUR (62,4 miljoen EUR in 2007), hetgeen neerkomt op een stijging met 12%.

Volgens ING wogen de cijfers wat licht wanneer er geen rekening wordt gehouden met eenmalige factoren. De prognoses voor dit jaar gaan met 5 tot 10% naar beneden aangepast worden. Het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden.

KBC Securities wijst er op dat de EBITDA van CFE teleurstelde. KBC Securities heeft de prognoses voor 2009 en 2010 verlaagd, maar handhaaft het koopadvies.

Het operationeel resultaat kwam uit op 112,4 miljoen EUR (99 miljoen EUR in 2007), of een toename met 13,5%. Het nettoresultaat-groepsaandeel was 69,9 miljoen EUR (62,4 miljoen EUR in 2007), hetgeen neerkomt op een stijging met 12%.Volgens ING wogen de cijfers wat licht wanneer er geen rekening wordt gehouden met eenmalige factoren. De prognoses voor dit jaar gaan met 5 tot 10% naar beneden aangepast worden. Het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden. KBC Securities wijst er op dat de EBITDA van CFE teleurstelde. KBC Securities heeft de prognoses voor 2009 en 2010 verlaagd, maar handhaaft het koopadvies.