Echter de stijging van het aandeel in de afgelopen jaren heeft geleid tot waarderingratios die ruim boven hun historisch gemiddelde liggen.

Bovendien wordt de intrinsieke waarde (berekend met behulp van de verdiscontering van de vrije kasstromen en de waardering volgens de sectorgemiddelden) op 693 euro bepaald wat een overwaardering van 13% is t.o.v. de huidige prijs.

De huidige waardering van het aandeel Lotus laat geen ruimte voor de geringste teleurstelling en daarom raadt Delaunay aan om een deel van de winst te nemen.

Echter de stijging van het aandeel in de afgelopen jaren heeft geleid tot waarderingratios die ruim boven hun historisch gemiddelde liggen. Bovendien wordt de intrinsieke waarde (berekend met behulp van de verdiscontering van de vrije kasstromen en de waardering volgens de sectorgemiddelden) op 693 euro bepaald wat een overwaardering van 13% is t.o.v. de huidige prijs. De huidige waardering van het aandeel Lotus laat geen ruimte voor de geringste teleurstelling en daarom raadt Delaunay aan om een deel van de winst te nemen.