Door het hoge begrotingstekort, de hoge schuldpositie in zowel de private als publieke sector en de verslechterende macroeconomische vooruitzichten voldeed de rating volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet meer aan de eisen voor een Investment Grade rating.

Door het hoge begrotingstekort, de hoge schuldpositie in zowel de private als publieke sector en de verslechterende macroeconomische vooruitzichten voldeed de rating volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet meer aan de eisen voor een Investment Grade rating.