Bovendien is het volgens Dexia onduidelijk hoe de "stand alone" van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de 26 andere

Europese lidstaten de markten zou kunnen beïnvloeden.

Het is begrijpelijk dat de financiële analisten voorzichtiger worden. Zij herzien reeds hun winstvooruitzichten neerwaarts voor 2012 en de daaropvolgende jaren.

Het aantal koopadviezen slinkt. Misschien zijn zij te voorzichtig op een ogenblik dat de markt lijkt uit te bodemen en de waarderingsindicatoren toch heel laag staan.

Bovendien is het volgens Dexia onduidelijk hoe de "stand alone" van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de 26 andere Europese lidstaten de markten zou kunnen beïnvloeden. Het is begrijpelijk dat de financiële analisten voorzichtiger worden. Zij herzien reeds hun winstvooruitzichten neerwaarts voor 2012 en de daaropvolgende jaren. Het aantal koopadviezen slinkt. Misschien zijn zij te voorzichtig op een ogenblik dat de markt lijkt uit te bodemen en de waarderingsindicatoren toch heel laag staan.