De EBITA-marge bleef sterk, maar daalde van 5,10% naar 4,90%, het bedrijfsresultaat daalde met 8% tot €834 mln. Netto werd nog €18 mln verdiend. Om de balans te versterken, werd er beslist om geen dividend uit te keren.

Tijdens het vierde kwartaal versnelde de omzetdaling, was het bedrijfsresultaat negatief en daalde de EBITA-marge naar 4,50%. Januari was eveneens een zwakke maand. Indien nodig zal Randstad meer maatregelen treffen om de gevolgen van de economische terugval op te vangen.

De EBITA-marge bleef sterk, maar daalde van 5,10% naar 4,90%, het bedrijfsresultaat daalde met 8% tot €834 mln. Netto werd nog €18 mln verdiend. Om de balans te versterken, werd er beslist om geen dividend uit te keren. Tijdens het vierde kwartaal versnelde de omzetdaling, was het bedrijfsresultaat negatief en daalde de EBITA-marge naar 4,50%. Januari was eveneens een zwakke maand. Indien nodig zal Randstad meer maatregelen treffen om de gevolgen van de economische terugval op te vangen.