De binnen Europa gemaakte afspraken zijn zo vaag dat er heel wat ruimte voor interpretatie is. Het is daarom twijfelachtig dat de markten gaan geloven dat er iets ingrijpends is veranderd.

Maar bovendien zijn er buiten Europa ook nog een paar hete hangijzers waar gevaar van uitgaat. De Amerikaanse economie vertraagt en de recente berichten zijn allesbehalve geruststellend.

Ford zag de buitenlandse verliezen vorig kwartaal verdrievoudigen, waardoor de indruk wordt versterkt dat het herstel van de autoverkopen geen blijvend karakter zal krijgen. Bovendien leven 46 miljoen Amerikanen op voedingszegels, wat ongeveer overeenstemt met 15% van de bevolking.

Groeimarkten groeien niet meer

Een ander heikel punt zijn de groeimarkten. China, India, Rusland en Brazilë boeren zienderogen achteruit, we hoeven niet langer op de BRIC-landen te rekenen als groeimotors van de wereldeconomie. Ook andere emerging markets gaan minder snel groeien dan tot dusver werd aangenomen.

Tenslotte is er het probleem van de schulden. De hele wereld sleurt een berg schulden met zich mee die vroeg of laat zal afbetaald moeten worden.

Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de consumentenbestedingen, die zodoende niet meer als motor van de wereldeconomie kunnen fungeren.

De binnen Europa gemaakte afspraken zijn zo vaag dat er heel wat ruimte voor interpretatie is. Het is daarom twijfelachtig dat de markten gaan geloven dat er iets ingrijpends is veranderd. Maar bovendien zijn er buiten Europa ook nog een paar hete hangijzers waar gevaar van uitgaat. De Amerikaanse economie vertraagt en de recente berichten zijn allesbehalve geruststellend. Ford zag de buitenlandse verliezen vorig kwartaal verdrievoudigen, waardoor de indruk wordt versterkt dat het herstel van de autoverkopen geen blijvend karakter zal krijgen. Bovendien leven 46 miljoen Amerikanen op voedingszegels, wat ongeveer overeenstemt met 15% van de bevolking. Groeimarkten groeien niet meer Een ander heikel punt zijn de groeimarkten. China, India, Rusland en Brazilë boeren zienderogen achteruit, we hoeven niet langer op de BRIC-landen te rekenen als groeimotors van de wereldeconomie. Ook andere emerging markets gaan minder snel groeien dan tot dusver werd aangenomen. Tenslotte is er het probleem van de schulden. De hele wereld sleurt een berg schulden met zich mee die vroeg of laat zal afbetaald moeten worden. Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de consumentenbestedingen, die zodoende niet meer als motor van de wereldeconomie kunnen fungeren.