De aankondiging van twee winstgevende maanden bij Citigroup en uitspraken van Bernanke zorgden voor een forse stijging van de aandelenmarkten. Volgens Theodoor Gilissen Bankiers gaf dit aan dat de markten 'oversold' zijn.

Eenzelfde beweging was vorige week zichtbaar na geruchten over extra stimuleringsmaatregelen in China. De volgende dag bleken de geruchten niet waar te zijn, met een hervatting van de dalende trend tot gevolg.

De berichten van Citigroup en Bernanke zijn hoopgevender, hoewel een breed winstherstel volgens de analisten van de bank nog niet aanstaande is.

Hoewel de winst van Citigroup nog ruim onder eerder niveaus zal liggen, kan dit mogelijke omslagpunt in resultaatontwikkeling volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel een begin van koersherstel betekenen.

Zeker omdat deze sector de huidige crisis heeft ingeleid. Verder is het positief dat de overheid haar preferente aandelen in Citigroup om wil zetten in gewone aandelen, waardoor de Tier 1 ratio wordt versterkt. De staat is dan voor 36% aandeelhouder in Citigroup.

De onderliggende kracht van Citigroup en de gehele financiële sector is echter nog onzeker, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Zo is het resultaat exclusief de afschrijvingen op slechte leningen. Juist voor deze leningen moeten meer structurele maatregelen worden genomen.

De uitspraak van Bernanke om de verslaggevingsrichtlijnen te herzien werd door de markt opgevat als voorbode van opheffing van de waardering tegen marktwaarde.

Hierdoor zou voorlopig minder afgewaardeerd hoeven te worden dan nu gevreesd. Bernanke heeft echter niet letterlijk gepleit voor het opheffen van deze regeling, maar eerder voor het opbouwen van voorzieningen in goede tijden en transparantie met betrekking tot de slechte leningen.

Die transparantie is inderdaad belangrijker dan welke regelgeving ook, zoals blijkt uit de ontwikkelingen bij General Electric. De koers van dit aandeel is dit jaar gehalveerd, omdat beleggers juist weinig waarde hechten aan de veelal historische boekwaarde van de financiële dochter van GE en zij meer inzicht in de actuele waarde willen.

Een andere uitspraak van Bernanke, dat er nog teveel financiële instellingen zijn die essentieel zijn voor het financiële stelsel, geeft aan dat de eerdere dreiging van nationalisaties en verlies van aandeelhouderswaarde groot blijft.

Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dan ook nog te vroeg om te stellen dat de malaise nu over is. Maar dat neemt niet weg dat veel korte termijnindicatoren aangeven dat de markten te ver naar beneden zijn doorgeschoten.

Ook de mogelijke herintroductie van de 'uptick rule', die ertoe leidt dat pas nieuwe 'short sell' orders mogen worden ingelegd, als de koers een opwaartse beweging heeft gemaakt, kan de beurs ondersteunen, evenals een toename in overnames.

Hierdoor zou de komende weken de bear market rally kunnen doorzetten, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.

De aankondiging van twee winstgevende maanden bij Citigroup en uitspraken van Bernanke zorgden voor een forse stijging van de aandelenmarkten. Volgens Theodoor Gilissen Bankiers gaf dit aan dat de markten 'oversold' zijn.Eenzelfde beweging was vorige week zichtbaar na geruchten over extra stimuleringsmaatregelen in China. De volgende dag bleken de geruchten niet waar te zijn, met een hervatting van de dalende trend tot gevolg. De berichten van Citigroup en Bernanke zijn hoopgevender, hoewel een breed winstherstel volgens de analisten van de bank nog niet aanstaande is.Hoewel de winst van Citigroup nog ruim onder eerder niveaus zal liggen, kan dit mogelijke omslagpunt in resultaatontwikkeling volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel een begin van koersherstel betekenen. Zeker omdat deze sector de huidige crisis heeft ingeleid. Verder is het positief dat de overheid haar preferente aandelen in Citigroup om wil zetten in gewone aandelen, waardoor de Tier 1 ratio wordt versterkt. De staat is dan voor 36% aandeelhouder in Citigroup.De onderliggende kracht van Citigroup en de gehele financiële sector is echter nog onzeker, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Zo is het resultaat exclusief de afschrijvingen op slechte leningen. Juist voor deze leningen moeten meer structurele maatregelen worden genomen. De uitspraak van Bernanke om de verslaggevingsrichtlijnen te herzien werd door de markt opgevat als voorbode van opheffing van de waardering tegen marktwaarde. Hierdoor zou voorlopig minder afgewaardeerd hoeven te worden dan nu gevreesd. Bernanke heeft echter niet letterlijk gepleit voor het opheffen van deze regeling, maar eerder voor het opbouwen van voorzieningen in goede tijden en transparantie met betrekking tot de slechte leningen. Die transparantie is inderdaad belangrijker dan welke regelgeving ook, zoals blijkt uit de ontwikkelingen bij General Electric. De koers van dit aandeel is dit jaar gehalveerd, omdat beleggers juist weinig waarde hechten aan de veelal historische boekwaarde van de financiële dochter van GE en zij meer inzicht in de actuele waarde willen. Een andere uitspraak van Bernanke, dat er nog teveel financiële instellingen zijn die essentieel zijn voor het financiële stelsel, geeft aan dat de eerdere dreiging van nationalisaties en verlies van aandeelhouderswaarde groot blijft.Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dan ook nog te vroeg om te stellen dat de malaise nu over is. Maar dat neemt niet weg dat veel korte termijnindicatoren aangeven dat de markten te ver naar beneden zijn doorgeschoten. Ook de mogelijke herintroductie van de 'uptick rule', die ertoe leidt dat pas nieuwe 'short sell' orders mogen worden ingelegd, als de koers een opwaartse beweging heeft gemaakt, kan de beurs ondersteunen, evenals een toename in overnames. Hierdoor zou de komende weken de bear market rally kunnen doorzetten, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.