Alle betalingen tussen Prodware S.A. en Qurius N.V. zijn hiermee voldaan.

Qurius N.V. heeft ook formeel de aandelen van Qurius Nederland B.V. (inclusief QIPtree B.V.) overgedragen aan Prodware. De formele overdracht van Qurius Tsjechië wordt in de komende weken verwacht.

Hiermee is Qurius N.V. een netto-schuldenvrije, lege vennootschap geworden, zonder activiteiten en geen bezittingen anders dan kasgelden en de Prodware aandelen die zij als betaling heeft ontvangen.

Alle betalingen tussen Prodware S.A. en Qurius N.V. zijn hiermee voldaan. Qurius N.V. heeft ook formeel de aandelen van Qurius Nederland B.V. (inclusief QIPtree B.V.) overgedragen aan Prodware. De formele overdracht van Qurius Tsjechië wordt in de komende weken verwacht. Hiermee is Qurius N.V. een netto-schuldenvrije, lege vennootschap geworden, zonder activiteiten en geen bezittingen anders dan kasgelden en de Prodware aandelen die zij als betaling heeft ontvangen.