Over het eerste halfjaar 2012, rapporteerde Qurius N.V. reeds een nettoverlies van EUR 22,3 miljoen. Over geheel 2012 is dit verlies opgelopen tot EUR 30,6 miljoen. EUR 29 miljoen hiervan is het gevolg van de afwaardering van goodwill en een negatief resultaat op de verkochte bedrijfsonderdelen.

Het eigen vermogen van de vennootschap op de balansdatum, 31 december 2012, is als gevolg van de ontwikkelingen in 2012, geslonken tot EUR 0,6 miljoen terwijl de activa EUR 1 miljoen bedragen.

Daarbij dient te worden aangetekend dat de lopende kosten, zoals die van de beursnotering, hieruit betaald dienen te worden zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Over het eerste halfjaar 2012, rapporteerde Qurius N.V. reeds een nettoverlies van EUR 22,3 miljoen. Over geheel 2012 is dit verlies opgelopen tot EUR 30,6 miljoen. EUR 29 miljoen hiervan is het gevolg van de afwaardering van goodwill en een negatief resultaat op de verkochte bedrijfsonderdelen. Het eigen vermogen van de vennootschap op de balansdatum, 31 december 2012, is als gevolg van de ontwikkelingen in 2012, geslonken tot EUR 0,6 miljoen terwijl de activa EUR 1 miljoen bedragen. Daarbij dient te worden aangetekend dat de lopende kosten, zoals die van de beursnotering, hieruit betaald dienen te worden zonder dat daar inkomsten tegenover staan.