Over de 2 laatste boekjaren samen werd een winst van € 39 miljoen geboekt. De winst van 2009 en 2010 is onvoldoende groot om het verlies uit 2008 volledig te compenseren: de balans na toewijzing van het resultaat vertoont op 31 december 2010 nog een overgedragen verlies.

Hierdoor is het voor Quest for Growth vennootschapsrechtelijk niet mogelijk een dividend aan zijn aandeelhouders uit te keren uit de winst van het voorbije boekjaar.

Het nog uitstaande verliessaldo is ondertussen echter tot minder dan € 6 miljoen gedaald zodat gehoopt mag worden dat na de Algemene Vergadering van maart 2012 opnieuw een dividenduitkering aan de aandeelhouders aangekondigd kan

worden.

Over de 2 laatste boekjaren samen werd een winst van € 39 miljoen geboekt. De winst van 2009 en 2010 is onvoldoende groot om het verlies uit 2008 volledig te compenseren: de balans na toewijzing van het resultaat vertoont op 31 december 2010 nog een overgedragen verlies. Hierdoor is het voor Quest for Growth vennootschapsrechtelijk niet mogelijk een dividend aan zijn aandeelhouders uit te keren uit de winst van het voorbije boekjaar. Het nog uitstaande verliessaldo is ondertussen echter tot minder dan € 6 miljoen gedaald zodat gehoopt mag worden dat na de Algemene Vergadering van maart 2012 opnieuw een dividenduitkering aan de aandeelhouders aangekondigd kan worden.