Capricorn ICT Arkiv heeft als voornaamste focus Digital Healthcare & Big Data. Daarmee speelt het fonds in op de steeds

luider wordende roep om financiering van veelbelovende en innovatieve ICT projecten in de Vlaamse gezondheidszorg en

de farma en biotech industrie.

De laatste jaren wint het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data steeds meer aan belang in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en het veilig en efficiënt verwerken en beheren van klinische informatie.

Naar verwachting zal deze trend zich in de nabije toekomst alleen maar sterker doorzetten. Capricorn ICT Arkiv biedt een unieke gelegenheid aan de investeerders van het eerste uur, Quest for Growth en ARKimedes?Fonds II, om talentvolle Vlaamse ondernemers in een vroeg stadium te ondersteunen in hun groei en verdere ontwikkeling.

ARKimedes Management is ten volle overtuigd van de maatschappelijke relevantie van dit fonds voor de Vlaamse zorgsector en van de toegevoegde waarde die het zal leveren aan de Vlaamse economie.

Capricorn ICT Arkiv heeft als voornaamste focus Digital Healthcare & Big Data. Daarmee speelt het fonds in op de steeds luider wordende roep om financiering van veelbelovende en innovatieve ICT projecten in de Vlaamse gezondheidszorg en de farma en biotech industrie. De laatste jaren wint het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data steeds meer aan belang in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en het veilig en efficiënt verwerken en beheren van klinische informatie. Naar verwachting zal deze trend zich in de nabije toekomst alleen maar sterker doorzetten. Capricorn ICT Arkiv biedt een unieke gelegenheid aan de investeerders van het eerste uur, Quest for Growth en ARKimedes?Fonds II, om talentvolle Vlaamse ondernemers in een vroeg stadium te ondersteunen in hun groei en verdere ontwikkeling. ARKimedes Management is ten volle overtuigd van de maatschappelijke relevantie van dit fonds voor de Vlaamse zorgsector en van de toegevoegde waarde die het zal leveren aan de Vlaamse economie.