Dit betekent meteen het vierde opeenvolgende winstkwartaal voor Quest for Growth. Dit positieve resultaat blijft wel achter op beide referentieindexen, New Markets 50 en vooral Nasdaq in EUR; dit laatste werd mede in de hand gewerkt door de stijging van de USD ten aanzien van de EUR gedurende het kwartaal.

Hoe de aandelenbeurzen de komende periode verder zullen evolueren is, zoals altijd, onduidelijk: er bestaat volgens Quest for Growth nochtans geen twijfel meer over het economisch herstel, ook niet in Europa.

Maar zoals veelal nam de beurs een stevig voorschot op de conjonctuurverbetering en lijkt de koopjesperiode op de aandelenmarkten inmiddels weeral grotendeels voorbij.

Ook de niet-genoteerde portefeuille droeg, in bescheiden mate, bij tot het positieve resultaat met een winst van ca. € 0,2 miljoen.

Belangrijker is echter dat er vele indicien zijn dat ook hier de markten en de portefeuillebedrijven zelf aan de beterhand zijn.

Er lijkt een einde te komen aan de behoefte tot frequente afwaarderingen omwille van het niet behalen van gestelde doelen in de business plannen van de bedrijven. De hogere koersen van de meeste genoteerde sectorgenoten van onze niet-genoteerde participaties bevestigen deze trend.

Ook lijkt de kwaliteit van nieuwe investeringsvoorstellen voor private ondernemingen te verbeteren en komen deze bedrijven veelal met meer realistische waarderingsverwachtingen naar de private equity markt voor een nieuwe kapitaalverhoging.

Dit betekent meteen het vierde opeenvolgende winstkwartaal voor Quest for Growth. Dit positieve resultaat blijft wel achter op beide referentieindexen, New Markets 50 en vooral Nasdaq in EUR; dit laatste werd mede in de hand gewerkt door de stijging van de USD ten aanzien van de EUR gedurende het kwartaal. Hoe de aandelenbeurzen de komende periode verder zullen evolueren is, zoals altijd, onduidelijk: er bestaat volgens Quest for Growth nochtans geen twijfel meer over het economisch herstel, ook niet in Europa. Maar zoals veelal nam de beurs een stevig voorschot op de conjonctuurverbetering en lijkt de koopjesperiode op de aandelenmarkten inmiddels weeral grotendeels voorbij. Ook de niet-genoteerde portefeuille droeg, in bescheiden mate, bij tot het positieve resultaat met een winst van ca. € 0,2 miljoen. Belangrijker is echter dat er vele indicien zijn dat ook hier de markten en de portefeuillebedrijven zelf aan de beterhand zijn. Er lijkt een einde te komen aan de behoefte tot frequente afwaarderingen omwille van het niet behalen van gestelde doelen in de business plannen van de bedrijven. De hogere koersen van de meeste genoteerde sectorgenoten van onze niet-genoteerde participaties bevestigen deze trend. Ook lijkt de kwaliteit van nieuwe investeringsvoorstellen voor private ondernemingen te verbeteren en komen deze bedrijven veelal met meer realistische waarderingsverwachtingen naar de private equity markt voor een nieuwe kapitaalverhoging.