Door de sterke resultaten van de eerste drie kwartalen lijkt Quest for Growth af te stevenen op een winstgevend 2013.

Behoudens onvoorziene omstandigheden en op voorwaarde dat de aandelenmarkten minstens stabiel blijven, betekent

dit dat over 2013 opnieuw een dividend zou kunnen uitbetaald worden.

Aandelen zijn duurder geworden dan in het begin van het jaar. Een verdere stijging van de aandelenportefeuille zal in

toenemende mate moeten ondersteund worden door winstgroei.

Recente voorlopende economische indicatoren geven

stilaan meer hoop op een nodige verbetering van het economisch klimaat.

Door de sterke resultaten van de eerste drie kwartalen lijkt Quest for Growth af te stevenen op een winstgevend 2013. Behoudens onvoorziene omstandigheden en op voorwaarde dat de aandelenmarkten minstens stabiel blijven, betekent dit dat over 2013 opnieuw een dividend zou kunnen uitbetaald worden. Aandelen zijn duurder geworden dan in het begin van het jaar. Een verdere stijging van de aandelenportefeuille zal in toenemende mate moeten ondersteund worden door winstgroei. Recente voorlopende economische indicatoren geven stilaan meer hoop op een nodige verbetering van het economisch klimaat.