• Rendement op het eigen vermogen: + 17 % sinds 31 december 2012.

• Intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2013: € 10,87 (31 december 2012: € 9,26).

• Nettoresultaat voor boekjaar: + € 18.474.284 (+ € 1,60 per aandeel) tegenover een winst van + € 15.701.811

(+ € 1,36 per aandeel) voor het vorige boekjaar.

• Beurskoers op 31 december 2013: € 8,21 (31 december 2012: € 5,70) of een stijging van 44 %.

• Discount van beurskoers op de intrinsieke waarde: 24,4 % op 31 december 2013 (38,4 % op 31 december 2012).

• De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering een bruto dividend van € 1,18 per gewoon aandeel

(netto dividend van € 1,15 per gewoon aandeel) voor.

• Rendement op het eigen vermogen: + 17 % sinds 31 december 2012. • Intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2013: € 10,87 (31 december 2012: € 9,26). • Nettoresultaat voor boekjaar: + € 18.474.284 (+ € 1,60 per aandeel) tegenover een winst van + € 15.701.811 (+ € 1,36 per aandeel) voor het vorige boekjaar. • Beurskoers op 31 december 2013: € 8,21 (31 december 2012: € 5,70) of een stijging van 44 %. • Discount van beurskoers op de intrinsieke waarde: 24,4 % op 31 december 2013 (38,4 % op 31 december 2012). • De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering een bruto dividend van € 1,18 per gewoon aandeel (netto dividend van € 1,15 per gewoon aandeel) voor.