Het cumulatief resultaat na 9 maanden bedraagt nu € 10,5 miljoen (€ 0,89 per aandeel). De vergelijkbare cijfers voor vorig boekjaar bedragen € - 27,7 miljoen of € - 2,35 per aandeel.

Dit resultaat bleef echter achter op de 2 gehanteerde referentieindexen, New Markets 50, een door Bloomberg opgemaakte index van Europese technologiebedrijven en de Nasdaq composite index, uitgedrukt in euro.

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat, zoals voor het resultaat na het eerste haljaar van 2009, ook in het derde kwartaal de winst volledig werd gerealiseerd in de portefeuille van genoteerde aandelen, die profiteerde van een verdere verbetering van de aandelenmarkten.

Ook al was deze in het derde kwartaal voor de sectoren waarin Quest for Growth vooral actief is minder uitgesproken dan in het tweede kwartaal.

Op 1 oktober 2009 lanceerde Cisco een openbaar bod op Tandberg, één van de grotere wegingen in de portefeuille en dit met een premie van circa 10 % ten aanzien van de dan geldende beurskoers.

In navolging van een aantal grotere investeerders in het bedrijf, besliste Quest for Growth voorlopig niet op het bod in te zullen gaan.

Het cumulatief resultaat na 9 maanden bedraagt nu € 10,5 miljoen (€ 0,89 per aandeel). De vergelijkbare cijfers voor vorig boekjaar bedragen € - 27,7 miljoen of € - 2,35 per aandeel. Dit resultaat bleef echter achter op de 2 gehanteerde referentieindexen, New Markets 50, een door Bloomberg opgemaakte index van Europese technologiebedrijven en de Nasdaq composite index, uitgedrukt in euro. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat, zoals voor het resultaat na het eerste haljaar van 2009, ook in het derde kwartaal de winst volledig werd gerealiseerd in de portefeuille van genoteerde aandelen, die profiteerde van een verdere verbetering van de aandelenmarkten. Ook al was deze in het derde kwartaal voor de sectoren waarin Quest for Growth vooral actief is minder uitgesproken dan in het tweede kwartaal. Op 1 oktober 2009 lanceerde Cisco een openbaar bod op Tandberg, één van de grotere wegingen in de portefeuille en dit met een premie van circa 10 % ten aanzien van de dan geldende beurskoers. In navolging van een aantal grotere investeerders in het bedrijf, besliste Quest for Growth voorlopig niet op het bod in te zullen gaan.