In het eerste kwartaal van vorig boekjaar bedroeg het verlies € 15,6 miljoen, wat een verlies van € 1,32 per aandeel betekende. Quest for Growth deed hiermee beter dan de meeste brede aandelenindexen maar minder goed dan Nasdaq in Euro en Benmax 50, die als haar beide referentieindexen beschouwd worden.

Dit heeft onder meer te maken met de onderperformance van kleinere beurswaarden, die door risico-schuwende beleggers als risicovoller aanzien worden vergeleken met grotere marktkapitalisaties.

Quest for Growth blijft inderdaad trouw aan haar bestaande investeringsfocus wat inhoudt dat zij hoofdzakelijk in middelgrote genoteerde ondernemingen investeert.

Dit sluit enerzijds beter aan bij de investeringen in niet-genoteerde bedrijven en leidde in het verleden tot een betere performance dan beleggingen in grotere beurskapitalisaties.

Ondanks dit nieuwe negatieve resultaat, leken de aandelenmarkten gedurende de laatste weken van het kwartaal aan een, weliswaar broos, herstel toe te zijn.

Uit het verdere verloop van het boekjaar zal blijken of hiermee de crisis van de financiële markten, die startte in de zomer van 2007, stilaan over haar hoogtepunt heen is.

In het eerste kwartaal van vorig boekjaar bedroeg het verlies € 15,6 miljoen, wat een verlies van € 1,32 per aandeel betekende. Quest for Growth deed hiermee beter dan de meeste brede aandelenindexen maar minder goed dan Nasdaq in Euro en Benmax 50, die als haar beide referentieindexen beschouwd worden. Dit heeft onder meer te maken met de onderperformance van kleinere beurswaarden, die door risico-schuwende beleggers als risicovoller aanzien worden vergeleken met grotere marktkapitalisaties. Quest for Growth blijft inderdaad trouw aan haar bestaande investeringsfocus wat inhoudt dat zij hoofdzakelijk in middelgrote genoteerde ondernemingen investeert. Dit sluit enerzijds beter aan bij de investeringen in niet-genoteerde bedrijven en leidde in het verleden tot een betere performance dan beleggingen in grotere beurskapitalisaties.Ondanks dit nieuwe negatieve resultaat, leken de aandelenmarkten gedurende de laatste weken van het kwartaal aan een, weliswaar broos, herstel toe te zijn. Uit het verdere verloop van het boekjaar zal blijken of hiermee de crisis van de financiële markten, die startte in de zomer van 2007, stilaan over haar hoogtepunt heen is.