De peiling plaatst macro-economische risico's bovenaan de rangschikking van de 30 grootste bedreigingen waarmee de banksector wordt geconfronteerd.

Het onderzoeksresultaat is gebaseerd op de antwoorden van 700 bankiers, bankregulatoren en waarnemers uit de financiële sector uit 58 landen, waaronder België.

De survey toont verder ook aan dat de angst voor de slechte vooruitzichten die momenteel in de banksector heerst, in het dertienjarige bestaan van de peiling nog nooit zo groot was als nu. Heel wat deelnemers aan het onderzoek verwachten dan ook nog meer faillissementen en nationaliseringen in de banksector.

PwC: "De voornaamste bron van ongerustheid is de eurocrisis die een serieuze bedreiging vormt voor de nationale schuldpositie van verschillende landen. Een instorting van de euro zal niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de Europese banken, maar ook banken in andere regio's van de wereld treffen. Van in de VS en Canada tot in Argentinië, China en Australië zetten bankiers de eurocrisis bovenaan hun lijstje van bezorgdheden. Een eventuele crash zou in de eerste plaats leiden tot enorme kredietverliezen, de tweede grootste dreiging in de 'Banana Skins'-rangschikking. Dit kredietverlies zorgt op zijn beurt voor een tekort aan beschikbaar kapitaal en onvoldoende toegang tot de nodige liquide middelen, respectievelijk de nummers 3 en 4 uit de wereldwijde rangschikking."

Politieke interventie, volgens de vorige peiling in 2010 nog de belangrijkste uitdaging voor de banken, is nu gezakt naar een vijfde plaats, onmiddellijk gevolgd door de toenemende regulering in de banksector.

Hoewel de regelgevende initiatieven net bedoeld zijn om een oplossing te vinden voor de bankencrisis, betekenen ze tegelijk ook bijkomende kosten en werklast, waardoor de banken moeilijker krediet kunnen verlenen aan de kwakkelende economie.

PwC: "Het zijn echter niet alleen externe factoren die de nodige ongerustheid veroorzaken. Zo zijn de banken erg bezorgd over hun eigen mogelijkheden en bekwaamheid om ongehavend uit de crisis te komen. Zwakheden op het vlak van corporate governance (plaats 9) en risicobeheer (plaats 10) behoren beide tot de top 10 van de rangschikking. Diezelfde ongerustheid weerspiegelt zich ook in een scherpe stijging van bedrijfscontinuïteit als risicofactor (van de 21e plaats in 2010 naar de 12e plaats). Zo zijn heel wat spelers in de sector meer dan bezorgd over de overlevingskansen van het banksysteem bij een eventueel faillissement van een belangrijke financiële instelling."

De peiling plaatst macro-economische risico's bovenaan de rangschikking van de 30 grootste bedreigingen waarmee de banksector wordt geconfronteerd. Het onderzoeksresultaat is gebaseerd op de antwoorden van 700 bankiers, bankregulatoren en waarnemers uit de financiële sector uit 58 landen, waaronder België. De survey toont verder ook aan dat de angst voor de slechte vooruitzichten die momenteel in de banksector heerst, in het dertienjarige bestaan van de peiling nog nooit zo groot was als nu. Heel wat deelnemers aan het onderzoek verwachten dan ook nog meer faillissementen en nationaliseringen in de banksector. PwC: "De voornaamste bron van ongerustheid is de eurocrisis die een serieuze bedreiging vormt voor de nationale schuldpositie van verschillende landen. Een instorting van de euro zal niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de Europese banken, maar ook banken in andere regio's van de wereld treffen. Van in de VS en Canada tot in Argentinië, China en Australië zetten bankiers de eurocrisis bovenaan hun lijstje van bezorgdheden. Een eventuele crash zou in de eerste plaats leiden tot enorme kredietverliezen, de tweede grootste dreiging in de 'Banana Skins'-rangschikking. Dit kredietverlies zorgt op zijn beurt voor een tekort aan beschikbaar kapitaal en onvoldoende toegang tot de nodige liquide middelen, respectievelijk de nummers 3 en 4 uit de wereldwijde rangschikking." Politieke interventie, volgens de vorige peiling in 2010 nog de belangrijkste uitdaging voor de banken, is nu gezakt naar een vijfde plaats, onmiddellijk gevolgd door de toenemende regulering in de banksector. Hoewel de regelgevende initiatieven net bedoeld zijn om een oplossing te vinden voor de bankencrisis, betekenen ze tegelijk ook bijkomende kosten en werklast, waardoor de banken moeilijker krediet kunnen verlenen aan de kwakkelende economie. PwC: "Het zijn echter niet alleen externe factoren die de nodige ongerustheid veroorzaken. Zo zijn de banken erg bezorgd over hun eigen mogelijkheden en bekwaamheid om ongehavend uit de crisis te komen. Zwakheden op het vlak van corporate governance (plaats 9) en risicobeheer (plaats 10) behoren beide tot de top 10 van de rangschikking. Diezelfde ongerustheid weerspiegelt zich ook in een scherpe stijging van bedrijfscontinuïteit als risicofactor (van de 21e plaats in 2010 naar de 12e plaats). Zo zijn heel wat spelers in de sector meer dan bezorgd over de overlevingskansen van het banksysteem bij een eventueel faillissement van een belangrijke financiële instelling."