Dumarey en Creacorp menen dat zij in 2009 door de kapitaalverhoging met voorkeurrecht van Punch - die zij zelf hebben goedgekeurd, maar waarop zij zelf niet hebben ingeschreven - zijn benadeeld.

Als gevolg van die kapitaalverhoging is destijds hun aandeel in het kapitaal van Punch verwaterd, terwijl - volgens Dumarey en Creacorp - thans zou zijn gebleken dat deze kapitaalverhoging in 2009 niet nodig was.

Daarom zou Punch hen nu een schadevergoeding van - 'ex aequo et bono begroot' - 20.491.800 euro moeten betalen, d.i. 24,6% (i.e. het percentage van de 'onnodige' verwatering) van de beurswaarde van Punch op basis van een koers van 7 euro per aandeel.

Punch meent dat de ingestelde vordering ongegrond is en verwelkomt de mogelijkheid die het aldus wordt geboden om passend te reageren.

Dumarey en Creacorp menen dat zij in 2009 door de kapitaalverhoging met voorkeurrecht van Punch - die zij zelf hebben goedgekeurd, maar waarop zij zelf niet hebben ingeschreven - zijn benadeeld. Als gevolg van die kapitaalverhoging is destijds hun aandeel in het kapitaal van Punch verwaterd, terwijl - volgens Dumarey en Creacorp - thans zou zijn gebleken dat deze kapitaalverhoging in 2009 niet nodig was. Daarom zou Punch hen nu een schadevergoeding van - 'ex aequo et bono begroot' - 20.491.800 euro moeten betalen, d.i. 24,6% (i.e. het percentage van de 'onnodige' verwatering) van de beurswaarde van Punch op basis van een koers van 7 euro per aandeel. Punch meent dat de ingestelde vordering ongegrond is en verwelkomt de mogelijkheid die het aldus wordt geboden om passend te reageren.